English EN Spanish ES

Mikuna yaku llankaykuna Flores ayllukunapak 

Mikuna yaku llankaykuna Flores ayllukunapak 

SECCION(ES): 

  • A  A  A  A  

Riobamba kitipak, Flores kitillipi, Obraje llaktapi Chimborazo marka kamaypak yanapawan, ayllukunapak mikuna yaku llankaykuna paktashkata kallarichita rurarkami Chimborazo markata pushak Juan Pablo Cruz, llaktapi kawsak ayllukunawan tantanakushpa.

Kay llankaymanta ayllukunaka achka kushilla, mikuna yakuta ña charinchikmi nishpa achkata yupaycharkakunmi, markata pushaka kashna shina llankaykunawan llaktakunapi katishunmi nirkami.

Chimborazo shuktakyakunmi

email

PUBLICACIONES RELACIONADAS

  • Markata pushak, yupaychanmi llankakkunata11/07/2019Markata pushak, yupaychanmi llankakkunata  Chusku ayllukunapurami, Chimborazo marka kamay ukupi llankakuna, paykunapak llankashka watakuna paktashkamanta marka kamay ukumanta shukshinkuna, chaymanta markata pushak Juan […]
  • Guano kitipi marka kamayka llankaykunata paktachikunmi11/07/2019Guano kitipi marka kamayka llankaykunata paktachikunmi  Markata pushak Juan pablo Cruz, aylluka Guano kitipak llaktakunapi ñan allichi llankaykuna imashina paktakushkakunata rikushpa purirkami,  puntaka La Josefina llaktamanta – San Isidro […]
  • San José de Gaushi Llaktapi Arini Paktarkami11/07/2019San José de Gaushi Llaktapi Arini Paktarkami  Calpi kitilipak San José de Gaushi llaktapi, Juan Pablo Cruz, markata pushak arinita paktachirkami MIES kamayta pushakwan,  llaktapi kawsak yuyak mama yayakunata yanapashpa […]
  • Koica yachana wasipi yachaykuna paktarkami10/05/2017Koica yachana wasipi yachaykuna paktarkamiCentro de Capacitación Koica Las Abras, shuti yachana wasipika  Chimborazo marka kamayka  hatun llankaykunatami paktachikun, kaymanka “San Juan” shuti yachana wasimanta yachakukuna […]